Eväitä työhön ja kohtaamisiin!kirja

Lapset ja nuoret ovat arvokkaita. He tarvitsevat innostavia ja teoreettisesti perusteltuja työtapoja sekä toiminnallisia vuorovaikutuksen apuvälineitä itsensä ilmaisemiseen.

Pesäpuun toiminnallisten menetelmien ja välineiden kehittämistyö tähtää lapsen ja nuoren osallisuuden ja kuulemisen lisäämiseen lastensuojelussa. Lapsilla ja nuorilla on halu olla mukana, kun heidän asioista puhutaan ja päätetään. Toiminnalliset välineet on kehitetty lapsen etua ajatellen: mitä enemmän lapsen ja nuorten ajatuksia kuullaan ja työstetään, sitä vähemmän niitä tulkitaan.

 

Toiminnalliset välineet vuorovaikutuksen tueksi

”Kortit ovat auttaneet 17-vuotiasta tyttöä saamaan sanoja hänen ”en mä tiedä” –tunteilleen. Tytön 50-vuotias äiti pystyi sanottamaan huolensa, surunsa ja toiveensa korttien avulla ja huomasin, miten keskittyneesti levoton tyttö kuunteli äitiä. Tuntui siltä, että he olisivat edes hetkellisesti ymmärtäneet toisiaan.”
Nuorisokodin ohjaaja

Yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus edistävät lapsia ja nuoria ilmaisemaan itseään heille luontaisella tavalla. Asioiden näkyväksi tekeminen ja visualisoiminen auttavat lapsi, nuoria ja aikuisia tulemaan tietoiseksi omista ajatuksistaan, tunteitaan, motiiveistaan, tavoistaan ja teoistaan.

Toiminnallisella työskentelyllä tarkoitetaan lapsen, nuoren ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen tukemista, joka innostaa sekä lasta, nuorta ja aikuista

  • virittää tunneyhteyteen
  • auttaa keskittymään ja motivoi työskentelyyn
  • helpottaa löytämään ilmaisuja tunteille, ajatuksille ja kokemuksille
  • luo selviytymiskeinoja
  • on suunnitelmallista ja tavoitteellista: tiedetään mitä, miksi ja miten tehdään.

Pesäpuun julkaisemat menetelmät ja toiminnalliset välineet kantavat rekisteröityä nimeä LUPAUS LAPSELLE®:

lupaus_lapselle

Oppaisiin, tutkimuksiin ja toiminnallisiin välineisiin voit tutustua verkkokaupassamme. Kaikki myymämme tuotteet on esitelty myös tuote-esitteessämme.

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta