Pesäpuu kouluttaa


Kaikki parhaillaan tarjolla olevat avoimet koulutukset löytyvät etusivun koulutus- ja tapahtumavirrasta.


Pesäpuu ry:n koulutusten tavoitteena on tarjota välineitä ja menetelmiä oman työn kehittämiseen lastensuojelun työntekijöille, sijaisvanhemmille ja muille alan ammattilaisille.

Koulutuksille on ominaista:

  • teoriatiedon yhdistäminen käytännön kokemuksiin
  • koulutusryhmän oman asiantuntijuuden hyödyntäminen
  • vuorovaikutteisuus ja toiminnallisuus
  • kokemuksellisen oppimisen periaatteet

Koulutukset toteutetaan yleensä pienissä ryhmissä. Koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, käytännön harjoitukset, pienryhmä- ja parityöskentelyt. Keskeisenä periaatteena on vuorovaikutus ja elämyksellisyys. 

Peruutusehdot

Jos ilmoittautuminen perutaan, laskutamme osallistumismaksun seuraavasti:

*osallistumismaksua ei peritä, jos peruutus tehdään ennen kuin ilmoittautumisaika on umpeutunut
*osallistumismaksusta peritään 50 %, jos peruutus tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä
*osallistumismaksusta peritään 100 %, jos peruutus tehdään viikkoa ennen koulutusta tai sen jälkeen tai jos osallistuja jää tilaisuudesta pois
*sairaspoissaolo tulee todistaa sairaslomatodistuksella, jotta osallistumismaksua ei peritä

Osallistujan voi tarvittaessa vaihtaa.


Tilaa koulutus

Tilaa koulutus alla olevasta koulutustarjonnasta tai pyydä juuri tarkoituksiinne räätälöity koulutus. Lisätietoja ja tarjouksen antaa kunkin koulutuksen yhteyshenkilö.

Syvyyttä ja vaikuttavuutta – suosittu vuorovaikutustaitojen koulutus  


Kohtaamisen taito lastensuojelussa
 

Syventävä vuorovaikutuskoulutus lastensuojelun asiakastyötä tekeville ammattilaisille.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antaa Sari-Anne Paaso, puh. 0400 547 233, sari-anne.paaso(at)pesapuu.fi

 

Koulutus lapsen läheissuhteiden vahvistamiseen


Lähemmäs Lasta
 

Koulutus lapsen läheissuhteiden vahvistamiseen lastensuojelussa. Koulutuksen tavoitteena on edistää lasten ja heidän läheistensä osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä tarjota välineitä lasten ja läheisten kanssa tehtävään työhön.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antaa Pia Lahtinen, puh. 040 188 1461, pia.lahtinen(at)pesapuu.fi

 

Suunnitelmallisuutta ja syvyyttä arviointiin - arviointikoulutukset


Kuka minusta huolehtii?
 

Koulutus huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin. Koulutuksen tavoitteena on tarjota välineitä ja konkreettinen arviointimalli huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin sekä lisätä suunnitelmallisuutta ja kehittää dokumentointia arviointityössä.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antavat Jaana Pynnönen, puh. 040 743 6727, jaana.pynnonen(at)pesapuu.fi ja Pia Lahtinen, puh. 040 188 1461, pia.lahtinen(at)pesapuu.fi


Lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi

Koulutuksessa käsitellään lapsilähtöistä palvelutarpeen arviointimallia, jonka keskiössä ovat lapsen kohtaaminen ja yhteinen, monialainen arviointi lapsen arjen ja elämäntilanteen selvittämiseksiTarkemmat tiedot koulutusesitteestä.  

Lisätietoja antavat Jaana Pynnönen, puh. 040 743 6727, jaana.pynnonen(at)pesapuu.fi ja Pia Lahtinen, puh. 040 188 1461, pia.lahtinen(at)pesapuu.fi

 

Laadukasta perhehoitoa – perhehoitoon liittyvät koulutukset


Palaset paikalleen
 

Koulutus suunnitelmallisen perhehoidon kehittämiseen (3 pv). Koulutuksen tavoitteena on kehittää alueellista lastensuojelun perhehoitoa ja tunnistaa vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä tutkia sijoitetun lapsen tiimiä ja eri osapuolten roolia yhteistyössä.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antaa Jaana Pynnönen, puh. 040 743 6727, jaana.pynnonen(at)pesapuu.fi.

Mini-PRIDE

Koulutus PRIDE-ohjelman perusteisiin (2 pv). Koulutuksen tavoitteena on tutustua PRIDE-ohjelman perusperiaatteisiin ja PRIDE-ennakkovalmennuksen sisältöön, tutustua vanhemmuuden valmiuksiin ja niiden käyttöön arjen työkaluna sekä tutkia sijoitetun lapsen tiimiä ja eri osapuolten roolia yhteistyössä.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antaa Jaana Pynnönen, puh. 040 743 6727, jaana.pynnonen(at)pesapuu.fi.

Sijaissisaruus 

Koulutuksen tavoitteena on antaa lisätietoa sijaissisaruudesta ja valmiuksia sijaissisarten valmennukseen.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antaa Hanna Piiroinen, puh. 040 700 0795, hanna.piiroinen(at)pesapuu.fi


Sukulaissijaisvanhemmuus
 

Perhekohtainen työskentelymalli sijaisvanhemmaksi haluavien läheisten valmennukseen ja valintaan.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antaa Jaana Pynnönen, puh. 040 743 6727, jaana.pynnonen(at)pesapuu.fi


Välineitä ja menetelmiä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn


Väline Café
 

Tule rakentamaan oma välinetarjottimesi iltapäivän kestävään koulutukseen, jossa esitellään vanhoja ja uusia toimintavälineitä. Tarjolla on neljä eri sisältöistä iltapäivää, joista voit valita tarvitsemasi koulutukset - yhden tai vaikka kaikki.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antaa Sari-Anne Paaso, puh. 0400 547 233, sari-anne.paaso(at)pesapuu.fi


Tejping
 

Tejping on perheterapiasta ja psykodraamasta sovellettu työskentelymenetelmä, jonka päämääränä on vuoropuhelun käyminen asiakkaan kanssa leikin avulla.
Tarkemmat tiedot koulutusesitteestä.

Lisätietoja antaa Christine Välivaara, puh. 040 775 5700, christine.valivaara(at)pesapuu.fi

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta