LUPAUS LAPSELLE ®

Peilikuva lammikossa

Pesäpuu toimii lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden vahvistamiseksi. Päämääränä on nostaa näkyviin lastensuojelukentällä olevia muutostarpeita, asiakkaiden kokemuksia ja heikkoja signaaleja. Pesäpuun asiantuntija- ja kehittämistyössä myös asiakkaat, niin lapset, nuoret kuin vanhemmat otetaan mukaan kokemusasiantuntijoina kehittämistyöhön.

Pesäpuu kokoaa yhteen myös muualla kehitettyjä menetelmiä sekä tekee yhteistyötä alan kehittäjien sekä tutkijoiden kanssa. Yhteistyöhön kutsutaan niin yksityisten, järjestöjen kuin kuntien ja valtion edustajia. Hyviä käytäntöjä voidaan näin jakaa ja levittää.

Pesäpuun toiminnassa on keskeistä kehittämistyön tulosten juurruttaminen. Tulokset ovat kaikkien käytettävissä ja tavoitteenamme on, että hyvät käytännöt siirtyvät lasten ja perheiden hyväksi. Tuotetut menetelmät ja välineet ovat lupaus lapselle siitä, ettei hänen kokemustaan sivuuteta. Siksi ne kantavat rekisteröityä nimeä, LUPAUS LAPSELLE®

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta