Lapsen läheissuhteiden vahvistaminen


Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet

Lähemmäs-projektin (2013-2016) päätavoitteena on lisätä läheissuhteiden arvostusta ja vahvistaa lasten ja heidän läheistensä osallisuutta lastensuojelussa.

Osatavoitteet

1) Edistää lasten ja heidän läheistensä osallisuutta ja kuulluksi tulemista

 • vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta lastensuojelutyön kehittämisessä

2) Tukea lasten ja perheiden selviytymistä läheisverkoston avulla

 • löytämällä läheisjärjestelyillä ratkaisumalleja lastensuojelun tukea vaativiin tilanteisiin

3) Luoda sosiaalityöhön lapsilähtöisiä läheissuhteita huomioivia työtapoja

 • tuottamalla työmenetelmiä ja prosessikuvauksia lastensuojeluprosessin eri vaiheisiin

Taustaa

Läheiset ovat lapselle aina merkityksellisiä. Lapsi tietää itse parhaiten, kuka on hänelle läheinen ihminen. Oman perheenjäsenten lisäksi läheinen voi olla kuka tahansa turvallinen ihminen, jonka lapsi kokee tärkeäksi. Läheinen on lapsen mielessä myös silloin, kun konkreettinen yhteydenpito ei ole jatkuvaa.

On tärkeää, että aikuiset pysähtyvät kysymään ja kuuntelemaan, miten lapset kokevat läheissuhteensa ja niiden merkityksen elämässään. Lapselle tärkeitä ihmisiä – läheisiä – tulisi kartoittaa kaikissa lastensuojelun vaiheissa ja jo ennen sitä. Pelkkä kartoittaminen ei kuitenkaan riitä; tarvitaan aitoja läheissuhteiden työstämisen paikkoja pitkin matkaa. Lapsella ja läheisellä tulee olla lupa ja tilaa puhua läheissuhteista ja niihin liittyvistä tunteista. Läheiset kuuluvat osaksi lapsen elämää ja haluavat usein olla mukana lapsen arjessa – myös silloin, jos lapsi asuu kaukana tai on sijaishuollossa.

Tulokset

Projektin päättyessä pilottialueilla on

 • lisätty työntekijöiden ymmärrystä lasten ja heidän läheistensä välisen suhteen merkityksestä
 • rohkaistuttu puhumaan ja käsittelemään sijaishuollossa olevien lasten ikävää 
 • vahvistettu lapselle turvallisten aikuisten mahdollisuuksia tukea lasta
 • tuotettu työmenetelmiä, prosessikuvauksia ja materiaalia erilaisista läheisjärjestelyistä
 • koottu ja vahvistettu olemassa lastensuojelun läheistyön menetelmiä ja työtapoja

Pilottialueet ja kumppanit

Lähemmäs-projektin pilottialueita ovat

 • Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kunnat
 • Rovaniemen kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön kunnat
 • Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön kunnat

Lähemmäs–projektin kumppaneina toimivat myös

 • kokemusasiantuntijaryhmät, muun muassa
      • Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi
      • Pesäpuu ry:n Salapoliisitoiminta
      • Osallisuuden aika ry
      • sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien
         ja omaisten vertaistukiyhdistys Sukupuu ry
 • Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry:n VOIKUKKIA-verkostohanke
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun käsikirja
 • Pelastakaa Lapset ry:n Läheltä tueksi -projekti


Kehittämistyö
Pilottialueet
Materiaalit

Kehittämispäällikkö
Pia Lahtinen
YhteystiedotLapsia lähellä
Pieni opas lasten ja nuorten läheisille
Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta