Nuoret lastensuojelussa

Toimintamme tähtää lasten, nuorten ja aikuisten osallisuuden taitojen ja valmiuksien vahvistamiseen lastensuojelun eri toimintaympäristöissä. Toiminnan tarpeet nousevat yhteistyöstä kohderyhmän kanssa.

Toiminnan tasot ja niiden tavoitteet:

YKSILÖ: Nuori osallistuu elämänsä suunnitteluun, on tietoinen sijaishuollon palveluista ja niiden saatavuudesta. Työntekijöillä on valmiuksia nuorten kohtaamiseen, työskentelyyn ja kontaktissa pysymiseen. Nuoren ajatukset myös palveluiden kehittämisessä otetaan vakavasti.

YKSILÖ RYHMÄSSÄ: Nuori saa osallisuuden ja vertaisuuden kokemuksen ryhmässä (Nuorten foorumi/päivä): toiminta on voimaannuttavaa auttaen nuorta omien elämäntapahtumien, tilanteiden, tunteiden ja ajatusten ymmärtämiseen ja jakamiseen. Nuorten kumpuavia ideoita hyödynnetään eteenpäin.

YHTEISÖ: Nuorten ajatukset, kokemukset ja syntyneet ideat kootaan jäsennellysti, eettisesti ja kunnioittavasti yhteen (kehittäjäryhmät). Yhteisötasolla nuorten asiantuntemusta hyödynnetään esimerkiksi lähiverkostoissa ja paikallistason palvelujen kehittämisessä.

YHTEISKUNTA: Nuorten asiantuntemusta hyödynnetään valtakunnallisella tasolla tapahtuvassa kouluttamis- ja vaikuttamistyössä. Moniäänistä vaikuttamistyötä tehdään tiiviisti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnan tasot ja tavoitteet nivoutuvat kehittämistyössä yhteen.

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta